Mail Print

Segment gates

Serie 48

Idencification – JSU
Type of construction – manuall, pneumatic, motor, welded

CHARACTERISTICS AND APPLICATION :

Segment gates are determined for an operational and emergency cutting-off of the flow of material from hopper-outlet, silos and similar equipment. They are not specified to regulation of material-flow volume. They are suitable to wide range of bulk and granular materials with grain size within the range 0 – 50 mm, in technological production lines of cement, lime, aggregates and similar products. This type of gate is impossible (by insertion to technological line) to prevent dusting. Opening and closing is manually, pneumatic or motoric controlled.

DIMENSIONS AND PARAMETERS :

Type range of segment gates include 5 sizes < from 250 x 250 mm to 600 x 600 mm > ( s. tablet – project data sheet ). After technical-business discussion it is possible to order except these sizes a special type of construction.

DESCRIPTION OF CONSTRUCTION :

Segment gate has inlet and outlet flange. It has usually square section, at atypical design it has rectangular section (clear opening). Closing is ensured with a cylindrical sector. The casing is welded from steel plate and it is reinforced with strip steel. In the casing there is placed a turning cylindrical sector, mounted on journals.

Construction – The casing is welded from steel plate and the reinforcement is made from strip steel - a normal steel (class 11 acc. CZ-Standard ČSN). In the casing there is placed on journals a turning cylindrical sector. The shutting (cylindrical) sector is made from a normal steel or – at abrasive transported materials - from a wear-resistant steel. Opening and closing can be manually, pneumatic or motor controlled.

Special type of construction and special requirements are to be consulted with producer !!!

Photos

 

Files to download

Co děláme?

Dodávky dopravního zařízení a kompletů

jako jsou např. pásové dopravníky, korečkové elevátory, šnekové dopravníky, skříňové a pásové podavače, turniketové podavače, šoupátkové uzávěry, uzavírací klapky, míchače a elementy pro pneudopravu.

Řešení technologických procesů úpravy nerostných surovin

a výroby stavebního kameniva s následným zpracováním realizační dokumentace a ucelenými dodávkami výrobních uzlů a provozních souborů.

Dále můžeme vyrábět a dodávat

Ocelové konstrukce (pouze části, které kompletují námi dodávané stroje, tzn. vstupní a výstupní části, obslužné plošiny), sila, zásobníky, skluzy atd.

CONTACT FORM